IMAGE اخبار
دوشنبه, 07 خرداد 1397
مینار تخصصی باندینگ و سرامیک در  دندانپزشکی  ترمیمی... ادامه مطلب ...

پیام گروه

دندانپزشكي ترميمي يكي از دوره هاي تخصصي دندانپزشكي است كه شامل پيشگيري و تشخيص پوسيدگيها، آشنایی با آناتومی و چگونگی بازسازي و زيبا سازي دندان ها مي باشد. دانش اموختگان اين رشته تخصصي پس از طي دوره تخصصي بايد در حيطه تخصص خود قادر به ارايه خدمات پيشگيري و درماني با كيفيت مطلوب باشند .

گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهد همزمان با تاسیس دانشکده در سال 1344 به طور مشترک با گروه اندو و به سرپرستی آقای دکتر اسماعیل سندوزی فعالیت خود را شروع نمود. پس از آقای دکتر سندوزی سرکار خانم دکتر صمیمی و سپس به ترتیب آقای دکتر منصف و آقای دکتر کاظمی به مدیریت گروه منصوب شدند. در سال 1360 که دو گروه اندو و ترمیمی از یکدیگر تفکیک شدند آقای دکتر کاظمی مدیر گروه ترمیمی بودند. از سال 1364 دوره تخصصي ترميمي با تائید وزرات بهداشت، در مان و آموزش پزشکی با جذب يك دستیارتخصصی فعال شد. اولین دستیار تخصصی رشته ترمیمی آقای دکتر وحیدرضائی موید بود. اعضاء هيت علمي متخصص در آن زمان آقای دکتر قهرمانی، آقای دکتر کاظمی، آقای دکتر باقری و آقای دکتر حسینی بودند. اولين سرپرست تخصصي آقاي دكتر کاظمی بودند. به مدت 5 سال در اين بخش، دستیار تخصصي پذيرفته نشد و پس از يك وقفه در سال 1370با جذب هفت دستیارتخصصی فعاليت خود را ادامه داد. سالانه 4-2 دستیار تخصصی در اين رشته پذيرفته مي شوند و تاكنون 40 نفر در اين رشته از دانشگاه مشهد فارغ التحصيل شده اند.
ادامه مطالب