تاریخچه

 
گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهد همزمان با تاسیس دانشکده در سال 1344 به طور مشترک با گروه اندو و به سرپرستی آقای دکتر اسماعیل سندوزی فعالیت خود را شروع نمود. پس از آقای دکتر سندوزی سرکار خانم دکتر صمیمی و سپس به ترتیب آقای دکتر منصف و آقای دکتر کاظمی به مدیریت گروه منصوب شدند. در سال 1360 که دو گروه اندو و ترمیمی از یکدیگر تفکیک شدند آقای دکتر کاظمی مدیر گروه ترمیمی بودند. از سال 1364 دوره تخصصي ترميمي با تائید وزرات بهداشت، در مان و آموزش پزشکی با جذب يك دستیارتخصصی فعال شد. اولین دستیار تخصصی رشته ترمیمی آقای دکتر وحیدرضائی موید بود. اعضاء هيت علمي متخصص در آن زمان آقای دکتر قهرمانی، آقای دکتر کاظمی، آقای دکتر باقری و آقای دکتر حسینی بودند. اولين سرپرست تخصصي آقاي دكتر کاظمی بودند. به مدت 5 سال در اين بخش، دستیار تخصصي پذيرفته نشد و پس از يك وقفه در سال 1370با جذب هفت دستیارتخصصی فعاليت خود را ادامه داد. سالانه 4-2 دستیار تخصصی در اين رشته پذيرفته مي شوند و تاكنون 40 نفر در اين رشته از دانشگاه مشهد فارغ التحصيل شده اند.
گروه ترمیمی علاوه بر فعالیتهای آموزشی ارزشمند و موثر، در امور مدیریتی، اجرایی و پژوهشی دانشکده دندانپزشکی نیز نقشهای پایه ای و کلیدی داشته است. آقای دکتر سید علی اکبر حسینی که از اعضای گروه ترمیمی می باشند به مدت چندین دوره ریاست دانشکده دندانپزشکی را به عهده داشته اند. در سال 1383 با برگزاری "کنگره متخصصین دندانپزشکی ترميمي ایران" برگ زرین دیگری بر فعالیتهای این گروه افزوده شد. در سال 1387 گروه ترمیمی به عنوان گروه پژوهشی برتر دانشکده دندانپزشکی برگزیده و معرفی گردید. دستیاران تخصصی گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهد در هفت دوره موفق به کسب رتبه اول امتحان بورد تخصصی شده اند.
در حال حاضر تعداد اعضاء هيئت علمي در گروه ترميمي 11 نفر مي باشند كه يك نفر استاد، سه نفر دانشيار و هفت نفر استاديار مي باشند. تعداد دستیاران تخصصی در حال حاضر 10 نفر مي باشند كه چهار نفر سال اول، چهار نفر سال دوم و دو نفر سال سوم مي باشند.

رشته دندانپزشکی ترمیمی به منظور ارائه خدمات و درمان هاي عمومی و تخصصي ترميمي در بالاترين سطح كيفيت به بيماران پايه گذاري گرديده است. در اين راستا متخصصين اين رشته در سه حيطه زير نقش اساسي ايفا نموده و حداكثر تلاش خود را مي نمايند:

1- آموزش و تربيت نيروهاي تخصصي توانمند در جهت ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان در كشور

2- انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي به منظور توسعه مرزهاي دانش دندانپزشكي ترميمي، مواد دنداني و فن آوري هاي مرتبط به آن

3- ارائه درمان هاي تخصصي و رفع مشكلات دندانپزشكي جامعه

نظام آموزشي دوره تخصصي رشته دندانپزشكي ترميمي به صورت سالي و در مورد دروس به صورت ساعتي مي باشد. انواع دروس به شكل نظري، عملي، نظري-عملي و كارگاهي تنظيم شده اند كه در قالب دروس علوم پايه، وابسته و تخصصي ارائه مي گردند. طول دوره تخصصي رشته دندانپزشكي ترميمي 3 سال و به صورت تمام وقت طبق آئين نامه و مقررات شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي است.

رشته دندانپزشكي ترميمي بر آن است كه در آينده با ارتقاء سطح آموزشي، پژوهشي و درماني خود با توجه به سند چشم انداز توسعه كشور در زمينه ارائه خدمات آموزشي، توليد دانش و بهبود سلامت دهان و دندان مردم به عنوان شاخص و الگو در سطح منطقه خاورمیانه مطرح گردد.