دستاوردها

دستاوردها:

رونمايي از نسل جديد دستگاه سيكل حرارتي مواد و تكنيكهاي دنداني

نسل جديد دستگاه سيكل حرارتي مواد و تكنيكهاي دنداني كه به همت پژوهشگران توانمند دانشكده دندانپزشكي مشهد نخستين بار در كشور ابداع و طراحي شد ه است در تاریخ 30/9/89 رونمايي شد . دستگاه سيكل حرارتي مواد و تكنيكهاي دنداني در دانشكده دندانپزشكي و مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با تلاش دكتر سيد مصطفي معظمي دانشيار گروه ترميمي و عضو مركز تحقيقات دندانپزشكي مشهد و دكتر برهمن سبزواري متخصص ارتودنسي ابداع ،‌طراحي و به سفارش معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد توسط گروه مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد ساخته شد .

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید

news/relations/fa/7892